Lidmaatschap aanvragen


ALV: apen, beren en verenigingszaken

De laatste Algemene Ledenvergadering bracht ons samen in Ouwehands Dierenpark. Net als de locatie mag het programma bijzonder worden genoemd.

ALV: apen, beren en verenigingszaken

Op het programma van deze Algemene Ledenvergadering stonden uiteraard vaste verenigingszaken. Daarnaast organiseerden we het evenement 'Apen en beren op de weg van isolatie'. 

Onderwerpen die aandacht verdienen

Arbeidsomstandigheden, flora en fauna en andere zaken die (op termijn) belangrijk zijn voor onze branche kwamen  zijn onderwerpen die aandacht verdienen en dus aan de orde kwamen. Ook actuele thema's hadden de aandacht. Een daarvan is BioBased isolatiematerialen.  Daarover hield Nicolaas van Everdingen een presentatie voor de aanwezige leden van VENIN Isolerend Nederland. Download de presentatie (circa 17mb). 

Gezamenlijke belangen leden

Aanleiding voor het uitgebreide programma is onder andere de gegroeide vraag van particulieren dankzij overheidsstimulans. Hieruit vloeien de nodige uitdagingen voort. Als branchevereniging stimuleren wij gesprekken en kennisdeling, zodat leden samen sterk staan en wij belangen goed kunnen behartigen.

Terug naar het overzicht