Lidmaatschap aanvragen


Aanspreekpunt bij onenigheid: geschillencommissie

Ontstaat onverhoopt een geschil tussen een bij VENIN-Isolerend Nederland aangesloten isolatiebedrijf en opdrachtgever? Heeft dit conflict betrekking op de uitvoering van thermische isolatiewerkzaamheden? De geschillencommissie biedt oplossing in de vorm van een bindend advies.   

Download reglement Geschillencommissie

Download Aanmeldformulier geschil