Lidmaatschap aanvragen


Eindelijk: landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren

Aanpak natuurvriendelijk isoleren houdt per direct in dat woningisolatie zonder ecologisch onderzoek of vergunning onder voorwaarden is toegestaan. Lees meer >

Eindelijk: landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren

De landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren is na weken wachten eindelijk van kracht. Per direct. Deze aanpak is bedoeld voor gebieden (gemeenten) waar nog geen (pré)SMP van kracht is en waar iedere bewoner officieel duur ecologisch onderzoek moet laten uitvoeren. In dit bericht geven we je een korte toelichting. 

Vanaf nu is particuliere woningisolatie toegestaan zonder ecologisch onderzoek of vergunning, mits de isolatie op natuurvriendelijke wijze wordt uitgevoerd. Dat houdt concreet in:
 

3 voorwaarden die aan deze natuurvriendelijk isoleren-aanpak verbonden zijn:

1 - Maximum percentage 

Voorwaarde 1: gedurende 3 jaar mag maximaal 6% van de particuliere grondgebonden woningen per CBS-buurt worden aangepakt. Daarbij geldt per jaar een fasering: 3% voor het eerste jaar, 2% voor het tweede jaar en 1% voor het derde jaar.
 

2 - Meldingsapplicatie

Voorwaarde 2: isolatiebedrijven moeten het moment van natuurvrij maken en het isoleren vooraf melden in een applicatie waar de provincie toezicht op houdt. Alleen isolatiebedrijven die de training Natuurvriendelijk Isoleren hebben gevolgd krijgen toegang tot de applicatie. Er wordt hard gewerkt aan deze landelijke app uiterlijk 1 augustus live te hebben.
 

3 - Compensatieopgave gemeenten

Voorwaarde 3: gemeenten hebben een compensatieopgave voor de realisatie van grote kraamvoorzieningen voor vleermuizen. Het Rijk heeft deze opgave berekend, de compensatie moet volgens planning worden opgeleverd: 80% voor 15-02-2025 en 20% voor 1-04-2026.
 
Alle provincies ontvingen recent de berekeningen van het Rijk voor de compensatieopgave van vleermuiskraamvoorzieningen voor alle Nederlandse gemeenten. Daarnaast levert het Rijk medio juli 2024 een handboek op dat uitlegt hoe je de kraamvoorzieningen moet realiseren. 
 

Leestip: uitgebreide informatie landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren

Leestip vanuit onze brancheorganisatie is de uitgebreide informatie over de landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren op deze pagina van Volkshuisvestingnederland.nl
 

Volle kracht vooruit met eDNA en sporenonderzoek

Bovenstaande betekent niet dat we als isolatiesector achterover gaan hangen Nog steeds zijn alle aanpakken gericht op een situatie waarbij NIET is geconstateerd of er daadwerkelijk beschermde diersoorten of hun verblijven in een woning aanwezig zijn.  
 
Ons versnellingsteam werkt hard aan het versneld valideren van eDNA gecombineerd met sporenonderzoek. Immers, wanneer eDNA en sporenonderzoek de aanwezigheid van beschermde diersoorten of hun verblijven kan uitsluiten, is de Wet natuurbescherming niet van toepassing!
 
Heb je vragen? Neem contact op met voorzitter Piet Jan Dijkstra.  
Terug naar het overzicht