Lidmaatschap aanvragen


Meer geld voor versnelde verduurzaming

Om per 2030 de doelen in het klimaatakkoord te halen, stelt het kabinet een aanvullend pakket maatregelen voor de bebouwde omgeving beschikbaar. Ofwel: meer geld voor snellere verduurzaming, extra werk(druk) voor de isolatiebranche en blijvende subsidiekans voor klanten. Lees meer over het wat, wanneer en hoe…

Meer geld voor versnelde verduurzaming

Meer geld voor versnelde verduurzaming is mooi. De  aanleiding is dat niet zo: er is meer nodig om klimaatdoelen te halen. In dit artikel gaan we kort in op de maatregelen waarmee het kabinet dat wil doen. En we doen een oproep: om de uitvoering haalbaar en werkbaar te maken, vragen we jou op om bij te dragen aan de uitwerking van het pakket, zodat we branchebelangen kunnen behartigen en samen de transitie daadwerkelijk te versnellen de komende jaren. 

Aanleiding aanvullend pakket klimaat 

Het kabinet stelt een aanvullende pakket beschikbaar. Aanleiding is het Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar Klimaat, kortweg IBO-klimaat. Dit onderzoek evalueert het klimaatbeleid in Nederland. Het doel is het klimaatbeleid verbeteren. Om zeker te weten dat in 2030 de afgesproken 55% CO2-reductie is gerealiseerd, stuurt het kabinet op 60% en 22 megaton vermindering. Het aanvullende pakket moet zorgen dat dit wordt gehaald. 

Aanvullend pakket utiliteitsbouw en huurwoningen

Een aanvullend investeringspakket van 28 miljard is bedoeld voor versnelde verduurzaming van de gebouwen met commerciële, openbare en industriefunctie en voor huurwoningen. 

Utiliteitsbouw met de slechtste energieprestatie wordt aangepakt: 15% moet per 1 januari 2027 zijn verduurzaamd en de volgende 10% per 1 januari 2030. Gebouwen met een industriefunctie vallen hieronder omdat hiervoor een energieprestatie-eis wordt geïntroduceerd.

Huurwoningen met E-, F- en G-label worden vanaf 2029 uitgefaseerd door bij renovatie isolatie volgens de standaard verplicht te stellen. 

Voor koopwoningen geldt vooralsnog dat verduurzaming niet verplicht is. Wel wordt het gestimuleerd door opname van financieringsopties voor verduurzaming in het hypotheekadvies is verplicht. Ook door differentiatie in leennormen en introductie van de Zero Emissions Buildings-norm per 1 januari 2050. 

Aanvullend pakket voor rechtvaardiger klimaatbeleid

Het tweede pakket bevat 900 mln voor rechtvaardiger klimaatbeleid. Het is bedoeld om lagere en middeninkomens, huurders en VVE’s meer te ondersteunen bij verduurzaming. Concreet houdt dit in dat:

ISDE-subsidie 

Het kabinet stelt zo’n 1,2 miljard aanvullende middelen beschikbaar voor de ISDE tot 2030. hiermee kan het subsidieloket open blijven en is de klant zeker van subsidie als hij investeert in verduurzaming. 

Oproep: samen uitwerken en uitvoeren

Gevolg van het aanvullende pakket: extra werk(druk) voor de isolatiebranche. In het proces dat nu volgt, behartigen we als VENIN Isolerend Nederland belangen van de branche. Belangrijk doel daarvan zorgen dat het traject werkbaar en haalbaar is. En daarbij is jouw input van groot belang. Meedenken en -praten?  Meld je via e-mail bij Robert Frank Houbaer. houbaer@venin.nl 

Terug naar het overzicht