Lidmaatschap aanvragen


Stand van zaken natuurvriendelijk isoleren

Inzicht in stand van zaken en voornemens van het ministerie met betrekking tot natuurvriendelijk isoleren in Kamerbrief december 2023. Lees meer >

Stand van zaken natuurvriendelijk isoleren

De kamerbrief maakt duidelijk dat er een korte en langetermijnaanpak is. Daardoor kan woningisolatie doorgaan, terwijl wordt gewerkt aan definitieve methodieken voor natuurvriendelijk isoleren.

Natuurvriendelijk isoleren op de korte termijn

De kamerbrief maakt duidelijk dat de werkwijze natuurvriendelijk isoleren de manier is om isolatie van woningen te laten doorgaan.  
 

Langetermijndoel natuurvriendelijk isoleren

Terwijl isolatiebedrijven doorgaan met hun belangrijke taak, werkt het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninklijksrelaties (BKZ) samen met de isolatiebranche, IPO, VNG en soorten organisaties aan diverse definitieve oplossingen voor natuurvriendelijk isoleren. Het gestelde einddoel is ontheffing van de Wet natuurbescherming in elke gemeente door gebiedsgerichte (pre-)soortenmanagementplannen (SMP’s). Om dit te realiseren is € 54 miljoen beschikbaar gesteld.
 
Lees de volledige kamerbrief over natuurvriendelijk isoleren op rijksoverheid.nl 
Terug naar het overzicht

Inschrijven voor de nieuwsbrief


Ik blijf graag op de hoogte van ontwikkelingen in de isolatiebranche.

Bestand toevoegen

Kies bestand