Lidmaatschap aanvragen


Raad van State: zorgplicht voor isolatiebedrijven

Lees wat de uitspraak inhoudt die de Raad van State op 2 augustus deed in de zaak van een isolatiebedrijf tegen een provincie. Ontdek ook wat dit voor de isolatiebranche betekent.

Raad van State: zorgplicht voor isolatiebedrijven

Op woensdag 2 augustus stelde de Raad van State dat isolatiebedrijven een zorgplicht hebben bij na-isoleren. Wanneer aan die zorgplicht voldaan is, blijft echter onduidelijk. Wat betekent dit voor jou als lid van VENIN Isolerend Nederland? 

Uitspraak: voldoende ecologisch onderzoek bij na-isolatie

De uitspraak die de Raad van State deed naar aanleiding van het beroep dat een isolatiebedrijf uit Best aantekende tegen provincie Utrecht, houdt in dat als een eigenaar van een bestaande woning de spouwmuren wil isoleren, moet hij eerst voldoende ecologisch onderzoek laten doen om vast te stellen of er vleermuizen in deze muren kunnen zitten. Dit betekent voor jou als isolatiebedrijf dat je een zorgplicht hebt met betrekking tot het vooraf controleren of er beschermde diersoorten aanwezig zijn in of aan de betreffende woning. Maar wat is voldoende onderzoek?
 

Opheldering voorwaarden zorgplicht bij isolatie 

Voor brancheorganisatie VENIN Isolerend Nederland is de uitspraak reden om in actie te komen. Want aan welke voorwaarden moet de zorgplicht voldoen als endoscopisch onderzoek niet afdoende is? VENIN Isolerend Nederland maakt zich de komende periode hard om opheldering en handvatten te krijgen voor leden. 
 

Verduurzamen door isoleren gaat door

Het verduurzamen van woningen dankzij natuurvriendelijk isoleren kan doorgaan. Want de uitspraak van de Raad van State heeft geen invloed op de inspanning die VENIN Isolerend Nederland levert bij het landelijk uitrollen van de SMP-methodiek. 
 
Ondertussen werkt VENIN Isolerend Nederland samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse provincies en gemeenten, ecologen en andere stakeholders aan een oplossing waarbij het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad kan doorgaan én vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen optimaal worden beschermd.
 

Isoleren volgens SMP-methodiek

Het SoortenManagementPlan (SMP) is ontwikkeld door provincie Utrecht met medewerking van VENIN Isolerend Nederland en Netwerk Groene Bureaus. Een overgroot deel van de Utrechtse gemeenten werkt inmiddels met de SMP-methodiek. Ook het merendeel van de Nederlandse provincies en gemeenten reageert enthousiast op deze oplossing en zijn voornemens een SMP voor de eigen regio op te stellen.
 
De voordelen van de SMP methodiek zijn dat er een ontheffing per gebied kan worden afgegeven in plaats van per woning. Daarmee hoeft een particuliere woningeigenaar de kosten voor het ecologische onderzoek niet volledig zelf te dragen. Binnen de Taskforce Natuurinclusief Isoleren wordt er met alle stakeholders integraal nagedacht hoe de SMP-methodiek kan worden verbeterd. Doel: het verduurzamen van Nederland laten doorgaan en vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen optimaal beschermen. 
Terug naar het overzicht